LPT - Ve stopách dobrodruhů

V letošním roce jsme se snažili proniknout do tajemství podzemí a jeskyň. Proto byly všechny hry na téma objevování podzemních prostor. Oddíly se jmenovaly podle živočichů, kteří obývají jeskyně i vodu v nich. V úterý jsme byli na výletu v Horní Blatné, kde jsme navštívili Blatenskou rozhlednu, Vlčí jámy a skalky Na Strašidlech. Ve čtvrtek jsme měli možnost projít si podzemí karlovarských kolonád a kryptu kostela sv. Máří Magdalény. Také nás navštívil kovář a děti si vlastnoručně ukovaly dva výrobky. Měli jsme také besedu s jeskyňářem. Stihli jsme malovat jeskynní malby i obrazy napodobující světla baterky. Také jsme luštili, hráli si a poznali spoustu nových kamarádů.