Projekt BENE

Cílem projektu je zapojení dětí předškolního věku do zájmového vzdělávání, prevence negativních jevů ve společnosti, vhodné využívání volného času.

Program akce: děti budou v družstvech plnit úkoly k daným tématům a na závěr proběhne vyhodnocení a předání cen.

Realizátoři projektu

  • Dům dětí a mládeže Sokolov
  • MÚ ODSA Sokolov
  • Policie ČR
  • HZS KVK

Financuje

  • Město Sokolov

Drogy, kriminalita, mezilidské vztahy a dopravní výchova