LPT - Stezkou netradičně

V termínu 15. – 19.7. 2019 proběhl v DDM Sokolov Příměstský tábor Stezkou netradičně se sportovním zaměřením a pohybem na našich stezkách. Každý den byl program směřován k pohybu na stezkách a v přírodě. V úterý byl  výlet na kolech do Lokte a ve čtvrtek na Raftech z Kynšperka zpět do Sokolova. Ostatní dny se jezdilo v okolí Sokolova (Medard, statek Bernard atd.) Tábora se zúčastnilo 40 dětí a všem se moc líbil. Líbil se i většině rodičů, jelikož děti brzo usínaly zdravou únavou.