Výstava - soutěž keramiky a ručních prací

Výsledková listina výherních prací ze soutěže Keramika a ruční práce, které vybrala tříčlenná porota.

Oficiální vyhlášení vítězů vzešlých z hlasování odborné poroty a předání cen se bude konat 6. 12. 2019 v 16:00 hodin v DDM Sokolov.

Výstava prací bude od 2. 12. 2019 do 6. 12. 2019 na hale DDM Sokolov.