DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, SOKOLOV, SPARTAKIÁDNÍ 1937, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

zábava - vzdělání - sport - zážitky

 • Letní prázdninové dny

  Přihlašování na letní prázdninové dny a letní tábory je ukončeno. Všem přihlášeným děkujeme a těšíme se na vaši účast. 

 • Otevření zájmových útvarů

  Informace pro rodiče, zákonné zástupce a členy zájmových útvarů.

  Od 11. května 2020 bude obnovena v omezeném provozu (mimo uzavřené skupiny: ZŠ Svatava, Lomnice, Rokycanova, Křižíkova, Paličkování, Kluby dopravní prevence MŠ, Keramika MŠ, Keramika dospělí) činnost zájmových útvarů v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020.
  Vstup do budovy DDM bude umožněn pouze členům zájmových útvarů, interním a externím zaměstnancům (vedoucím zájmových útvarů).
  Předávání a vyzvedávání účastníků bude probíhat před budovou v areálu DDM, případně na jiném, předem dohodnutém místě.
  Žádáme všechny, aby dodržovali odstup minimálně 1,5 metru.
  Před vstupem do budovy je nutné odevzdat vedoucímu činnosti Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, případně dospělým účastníkem. Bez tohoto prohlášení není možno se činnosti zúčastnit.
  Všichni účastníci mají povinnost mít ve společných prostorách, včetně venkovních, roušky.
  Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky pro případ jejího odložení při specifických činnostech.
  Bližší informace ke schůzkám jednotlivých zájmových útvarů a ukončení činnosti z důvodu omezení provozu podají vedoucí oddělení e-mailem, případně telefonicky.

  Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví

  Iva Ondrejková, ředitelka DDM Sokolov

  PřílohaČestné prohlášení

 • Zájmové útvary

  Dle harmonogramu uvolnění škol a školských zařízení platného od 30. 4. 2020 oznamujeme obnovení činnosti zájmových útvarů od 11. 5. 2020 v omezeném provozu.

 • Volná místa táborů a prázdninových dnů

  Stále jsou volná místa na Letním soustředění Roztleskávačky a Mix dance, na Letním pobytovém táboru Žabka a na letní prázdninové dny Stezkou, Za pokladem a Párty. Pokud máte zájem přihlásit své děti, musíte vyplnit přihlášku na recepci DDM.