DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, SOKOLOV, SPARTAKIÁDNÍ 1937, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

zábava - vzdělání - sport - zážitky

 • Dům dětí a mládeže Sokolov
 • Sál
 • Klubovna modeláři
 • Klubovna hasiči
 • Keramika
 • Kuchyňka
 • Kuchyňka
 • Klubovna PC
 • Trenažer
 • Dětská klubovna
 • Klubovna B16
 • Klubovna železniční modeláři
 • Chovatelská stanice
 • Klubovna C8
 • Klubovna C BAR
 • Kryté dopravní hřiště
 • Robot Matylda
 • Informace k jednodenním prázdninovým akcím

  images/Narizeni_mimoradneho_opatreni_KK_Strnka_1.jpg
 • Nová mimořádná opatření - Omezení škol a provozu školských zařízení

  images/Narizeni_mimoradneho_opatreni_KK_Strnka_1.jpg
 • Informace pro rodiče k nařízenému mimořádnému opatření

  images/Narizeni_mimoradneho_opatreni_KK_Strnka_1.jpg
 • Hygienická opatření!!!

  Upozorňujeme rodiče a děti, že ve vnitřních prostorách DDM včetně kluboven se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest (roušky). Nevztahuje se na děti do 2 let věku, 1. stupeň základních škol a přípravné třídy základních škol, osoby s poruchou autistického spektra, inteletktu a pod.

 • Činnost pro volně příchozí dočasně zrušena!!!

  Nintendo,PC,Tablety,deskové hry a jiné,je ve vnitřních prostorách dočasně zrušeno!

  Děkujeme za pochopení.

 • Nabídka zájmových útvarů na školní rok 2020/2021

  Na odkazu níže naleznete nabídku zájmových útvarů na školní rok 2020/2021. Přihlašovat se budete moci na recepci DDM od 22. června 2020. 

  Nabídka ZÚ 2020/2021

 • Provoz venkovní lezecké stěny

  K 31.8.2020 Ukončeno!
  🧗‍♀️Venkovní lezecká stěna v DDM Sokolov bude otevřena pro veřejnost v době letních prázdnin v úterý od 13:00 do 18:00 hod. a v sobotu od 15:00 do 18:00 hod. V případě nepříznivého počasí nebude stěna otevřena. VLASTNÍ VYBAVENÍ s sebou!
  Provoz venkovní lezecké stěny začne od soboty 4.7. 2020. 🤩

Informace pro školy a školská zařízení

Nařízení Krajské hygienické stanice

 • Nabídka 20/21
 • Nabídka 20/21
 • Nabídka 20/21
 • Nabídka 20/21
 • Nabídka 20/21
 • Nabídka 20/21
 • Nabídka 20/21
 • Nabídka 20/21
 • Nabídka 20/21
 • Nabídka 20/21
 • Nabídka 20/21
 • Nabídka 20/21

Chovatelská stanice

 • Klubovna hasiči
 • Klubovna C8
 • Sál
 • Sál - lezecká stěna
 • Sál - lezecká stěna
 • Klubovna modeláři
 • Klubovna modeláři
 • Keramika
 • Keramika
 • Keramické výrobky
 • Keramické výrobky
 • Keramické výrobky
 • Keramické výrobky
 • Keramické výrobky
 • Kuchyňka
 • Kuchyňka
 • Kuchyňka
 • Kuchyňka
 • Počítačovna
 • Počítačovna
 • Interaktivní stolek
 • Trenážer
 • Trenažer
 • Dětská klubovna
 • Dětská klubovna
 • Dětská klubovna
 • Klubovna B16
 • Klubovna B16
 • Klubovna B20
 • Model železnice
 • Model železnice
 • Model železnice
 • Model železnice
 • Klubovna C bar
 • Klubovna C bar
 • Chovatelská stanice
 • Chovatelská stanice
 • Chovatelská stanice
 • Chovatelská stanice
 • Chovatelská stanice
 • Chovatelská stanice
 • Chovatelská stanice
 • Chovatelská stanice
 • Chovatelská stanice
 • Chovatelská stanice
 • Chovatelská stanice
 • Chovatelská stanice
 • Chovatelská stanice
 • Chovatelská stanice
 • Chovatelská stanice
 • Chovatelská stanice
 • Chovatelská stanice
 • Chovatelská stanice
 • Chovatelská stanice
 • Chovatelská stanice
 • Chovatelská stanice
 • Kryté dopravní hřiště
 • Kryté dopravní hřiště
 • Kryté dopravní hřiště
Živý kraj
Karlovarský kraj
SVČ OPEN
Dotace 2019