GDPR

Pověřenec z hlediska obecného nařízení pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
JUDr. Kristýna Bernáthová
office@akbernathova.cz