Projekty

Dotační titul 2019

Dotační titul 2019

Dům dětí a mládeže Sokolov obdržel dotaci ve výši 171 295,50,- Kč z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť pro rok 2019.

Projekt ,,Minuta v životě,,

Projekt ,,Minuta v životě,,

V letošním roce je organizován ve spolupráci s Městskou policií Sokolov, Obvodním oddělením PČR Sokolov-město a Nemos group výhradně pro první ročníky středních škol.
Každá třída absolvuje dvě návštěvy v DDM. V rámci prevence úrazů a vzniku dopravních nehod se budou studenti zabývat touto tématikou:

SVČ OPEN

SVČ OPEN

Aktivity projektu:

Školní asistent
Vzdělávání interních a externích pracovníků
Sdílení zkušeností pedagogů z různých školských zařízení
Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ

Projekt BENE

Projekt BENE

Cílem projektu je zapojení dětí předškolního věku do zájmového vzdělávání, prevence negativních jevů ve společnosti, vhodné využívání volného času.

Průša pro školy

Průša pro školy

V prosinci 2020 jsme se zapojili do projektu Průša pro školy a školských zařízení.

Dotační titul 2020

Dotační titul 2020

Dům dětí a mládeže Sokolov obdržel dotaci ve výši 250 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje a 221 072,99 Kč z rozpočtu města Sokolov výstavbu semaforů dětského dopravního hřiště včetně jejich napojení pro rok 2020.